Wprowadzenie

Dziecięca Skala Rozwojowa DSR Plus, przeznaczona do oceny aktualnego poziomu rozwoju u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat, jest ulepszoną wersją Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR (2007 r.).

DSR Plus umożliwia ocenę aktualnego poziomu rozwoju w trzech podstawowych sferach funkcjonowania dziecka w wieku od 0 do 3 lat: językowej, motorycznej i poznawczej.

Skala Wykonaniowa  DSR Plus pozwala na:

 • diagnozę poziomu rozwoju w zakresie jego trzech głównych obszarów: mowa i komunikacja, motoryka i poznanie,
 • niezależną ocenę sprawności motorycznej ręki (manipulacja) oraz kontroli pozycji ciała i sprawności fizycznej (motoryka duża),
 • niezależną ocenę poziomu rozwoju mowy biernej i mowy czynnej,
 • ocenę ogólnego poziomu rozwoju za pomocą wskaźnika wyrażonego w postaci ilorazu dewiacyjnego,
 • opis osiągnięć rozwojowych dziecka w zależności od jego wieku i uzyskanego wyniku w zakresie: mowy biernej, mowy czynnej, motoryki dużej, manipulacji oraz funkcjonowania poznawczego (nabywanie schematów czynnościowych, percepcja, uwaga, pamięć krótkotrwała, myślenie wyobrażeniowe).

Opis usługi

 1. Wywiad z rodzicami, który ma na celu ustalenie jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania (rozwój fizyczny, emocjonalny, umysłowy, samoobsługa, rozwój relacji, itp.).
 2. Analiza dokumentacji dziecka - jej celem jest uzupełnienie informacji zebranych podczas wywiadu.
 3. Obserwacja dziecka i wykonanie badań psychologicznych.  Specjalista przeprowadza badanie wystandaryzowanymi narzędziami badawczymi w celu diagnozy poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego dziecka oraz ustalenia ilorazu inteligencji.

Czas wykonywanego badania: 2h

Cennik:

Diagnoza

300 / 120 minut

  Kto prowadzi?

  mgr Hanna Gawonicz- psycholog, diagnosta

  Jak umówić wizytę?

  TERAPIA
  Ośrodek Zdrowia i Rozwoju Człowieka
  ul. Kłodnicka 2, 41-706 Ruda Śląska