Wprowadzenie

O afazji

Człowiek z afazją przypomina dorodne drzewo powalone nagle gwałtowną burzą. Dotąd sprawny, inteligentny zostaje zamknięty w pancerzu ciszy i niezrozumienia. Na skutek zaburzeń afatycznych dochodzi do zatrzymania możliwości wymiany poglądów, informacji, przekazywania uczuć i wrażeń. Komunikacja z innymi ludźmi, korzystanie ze środków masowego przekazu staje się niemożliwe lub bardzo utrudnione.
Pojawia się głód informacji, niemożność wyrażenia własnych poglądów. Brak możliwości dyskusji wpływa niszcząco na osobowość chorego. Mówimy często, że człowiek taki "nie jest już tym samym człowiekiem". Faktycznie smutny, zalękniony, nierzadko z depresją traci motywację do jakichkolwiek działań.
Rozpad komunikacji prowadzi w rezultacie do zaburzeń funkcjonowania społecznego, rozpadu więzi poznawczych, psychicznych i społecznych.

Przyczyny afazji

Do prawidłowego funkcjonowania mózgu niezbędne jest właściwe ukrwienie. Komórki i włókna nerwowe potrzebują nieustannego dopływu tlenu i substancji odżywczych, transportowanych przez krew. Nawet krótkotrwałe niedotlenienie tkanek mózgowych powoduje ich obumieranie.

Pytamy często o przyczyny afazji. Jest ich wiele. Najczęściej są to:

 • udary mózgu:
  krwotok mózgowy, zakrzep tętniczy, zator mózgowy, ucisk tętniczy, skurcz tętnic mózgowych.
 • urazy czaszki
 • guzy mózgu

Obraz zaburzeń afatycznych zależy od wielu różnych czynników min.:

 • umiejscowienia zmian chorobowych,
 • rozległości tych zmian,
 • współwystępujących zaburzeń ruchowych,
 • spostrzegania, orientacji, czy napadów padaczkowych.

Diagnostyka afazji

Do diagnostyki zaburzeń afatycznych wykorzystuje się wyniki różnych badań, min. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, dane pochodzące z historii choroby oraz badań psychologicznych. Dlatego też na pierwsze spotkanie z logopedą warto przynieść posiadaną dokumentację szpitalną.

Od strony logopedycznej testami oceniana jest:

 • możliwość wypowiadania się,
 • powtarzanie,
 • nazywanie,
 • rozumienie mowy,
 • czytanie pisanie,
 • liczenie,
 • orientacja przestrzenna,
 • pamięć,
 • praksja.

Terapia

Terapia logopedyczna ma na celu przywrócenie zdolności komunikacyjnych pacjenta. Zakres tych zdolności bywa różny, uzależniony jest od wielu czynników. Pamiętajmy jednak, że człowiek z afazją NIE JEST osobą chorą psychicznie. Warto podjąć trud reedukacji, przywracający pacjenta do świata słów. Często niezbędna w procesie terapii jest współpraca z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi chorego.
W terapii wykorzystuje się materiał obrazkowy, przedmioty codziennego użytku, fotografie członków rodziny, albumy przyrodnicze lub sztuk pięknych, wiersze, dowcipy, opowiadania. Ćwiczymy rozumienie części mowy, części zdania, reguły gramatyczne, analizę i syntezę dźwiękowo-literową słów. Pracujemy także nad poprawą sprawności aparatu artykulacyjnego, czytaniem, pisaniem i liczeniem. Ostatnim etapem jest wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce. Zajęcia trwają około 30 minut.

Ceny wizyt

Piersza wizyta/ terapia logopedyczna

100zł/ 85zł 30 minut

  wizyta domowa (tylko dzielnice Halemba, Wirek, Kochłowice)

  140zł + 1zł/1km 60 minut

   Kto przyjmuje?

   Przyjmujący:Dodatkowe informacje:
   logopeda, neurologopeda mgr Aleksandra Strach-Sączewskaczytaj więcej

   Jak umówić się na wizytę?

   Telefoniczna rezerwacja wizyty:

   Osobista rezerwacja wizyty:

   NZOZ Terapia
   ul. Kłodnicka 2,
   41-706 Ruda Śląska