Wprowadzenie

O afazji

Przyczyny afazji

Do prawidłowego funkcjonowania mózgu niezbędne jest właściwe ukrwienie. Komórki i włókna nerwowe potrzebują nieustannego dopływu tlenu i substancji odżywczych, transportowanych przez krew. Nawet krótkotrwałe niedotlenienie tkanek mózgowych powoduje ich obumieranie.

Pytamy często o przyczyny afazji. Jest ich wiele. Najczęściej są to:

 • udary mózgu:
  krwotok mózgowy, zakrzep tętniczy, zator mózgowy, ucisk tętniczy, skurcz tętnic mózgowych.
 • urazy czaszki
 • guzy mózgu

Obraz zaburzeń afatycznych zależy od wielu różnych czynników min.:

 • umiejscowienia zmian chorobowych,
 • rozległości tych zmian,
 • współwystępujących zaburzeń ruchowych,
 • spostrzegania, orientacji, czy napadów padaczkowych.

Diagnostyka afazji

Do diagnostyki zaburzeń afatycznych wykorzystuje się wyniki różnych badań, min. tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, dane pochodzące z historii choroby oraz badań psychologicznych. Dlatego też na pierwsze spotkanie z logopedą warto przynieść posiadaną dokumentację szpitalną.

Od strony logopedycznej testami oceniana jest:

 • możliwość wypowiadania się,
 • powtarzanie,
 • nazywanie,
 • rozumienie mowy,
 • czytanie pisanie,
 • liczenie,
 • orientacja przestrzenna,
 • pamięć,
 • praksja.

Terapia

Terapia logopedyczna ma na celu przywrócenie zdolności komunikacyjnych pacjenta. Zakres tych zdolności bywa różny, uzależniony jest od wielu czynników. Pamiętajmy jednak, że człowiek z afazją NIE JEST osobą chorą psychicznie. Warto podjąć trud reedukacji, przywracający pacjenta do świata słów. Często niezbędna w procesie terapii jest współpraca z rodziną, przyjaciółmi czy znajomymi chorego.
W terapii wykorzystuje się materiał obrazkowy, przedmioty codziennego użytku, fotografie członków rodziny, albumy przyrodnicze lub sztuk pięknych, wiersze, dowcipy, opowiadania. Ćwiczymy rozumienie części mowy, części zdania, reguły gramatyczne, analizę i syntezę dźwiękowo-literową słów. Pracujemy także nad poprawą sprawności aparatu artykulacyjnego, czytaniem, pisaniem i liczeniem. Ostatnim etapem jest wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce. Zajęcia trwają około 30 minut.

Ceny wizyt

Piersza wizyta/ terapia logopedyczna

100zł/ 85zł 30 minut

  wizyta domowa (tylko dzielnice Halemba, Wirek, Kochłowice)

  140zł + 1zł/1km 60 minut

   Kto przyjmuje?

   Przyjmujący:Dodatkowe informacje:
   logopeda, neurologopeda mgr Aleksandra Strach-Sączewskaczytaj więcej

   Jak umówić się na wizytę?

   Telefoniczna rezerwacja wizyty:

   Osobista rezerwacja wizyty:

   NZOZ Terapia
   ul. Kłodnicka 2,
   41-706 Ruda Śląska