Wprowadzenie

Wczesna diagnoza oraz szybko podjęte działania terapeutyczne dają szansę uzyskania lepszych rezultatów, a także stwarzają dziecku możliwość lepszego startu w nauce oraz łatwiejszego funkcjonowania w świecie społecznym.

Jeżeli celem wizyty jest wystawienie opinii lub diagnozy, omów rodzaj i przeznaczenie dokumentu już w trakcie umawiania wizyty.

INFORMACJA!

Każdy pacjent umówiony na 1-szą wizytę psychologiczną jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za wizytę psychologiczną przelewem lub gotówką do 2 dni przed zaplanowaną datą wizyty.

Wyznaczenie kolejnego terminu wizyty następuje po dokonaniu za nią opłaty w Rejestracji.

Wizyta może zostać przełożona na kolejny termin jeżeli Rejestracja zostanie poinformowana do 24 godzin przed planowaną wizytą. Po tym czasie nie ulega zwrotowi.*

*wyjątkiem są udokumentowane wypadki losowe

 

Opis usług

W Ośrodku:

 • badanie gotowości szkolnej
 • diagnozy psychologiczne
 • praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania,
 • praca z dzieckiem z ADHD,
 • praca z dzieckiem nieśmiałym,
 • praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne,
 • praca z dzieckiem z fobią szkolną,
 • pomoc psychologiczna dziecku, którego rodzina przeżywa sytuację kryzysową,
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,
 • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce.

Ceny wizyt

Konsultacja/terapia psychologiczna

150zł godzina

  Opinia w formie pisemnej

  100zł

   Zaświadczenie wydane przez rejestrację

   40zł

    Kto przyjmuje?

    Przyjmujący:Dodatkowe informacje:
    psycholog / psychoterapeuta mgr Hanna Gawoniczczytaj więcej
    psycholog dziecięcy, psychoterapeuta mgr Magdalena Bracik-Michałek
    psycholog mgr Klaudia Smolorz-Roksela
    psycholog / seksuolog mgr Agnieszka Kosiewicz

    Jak umówić się na wizytę?

    Telefoniczna rezerwacja wizyty:

    Osobista rezerwacja wizyty:

    NZOZ Terapia
    ul. Kłodnicka 2,
    41-706 Ruda Śląska