Bezpłatna rehabilitacja w domu pacjenta

Ośrodek Terapia świadczy bezpłatną rehabilitację w domu pacjenta na rzecz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Konieczne skierowanie

1. Skierowanie od lekarza rodzinnego wypisane na recepcie wpisać „Skierowanie do Zakładu Fizjoterapii” (inne skreślić, podpis lekarza i pieczątka) wpisać „Proszę o rehabilitację domową”, podać schorzenie zgodne z klasyfikacją (podać nr, obok słownie rozwinięcie kodu) zaznaczyć schorzenie główne i współistniejące.

2. Przygotować kserokopię Orzeczenia o Znacznym Stopniu Niepełnosprawności.

3. Zgłoszenie telefoniczne na numer 32 726 52 43

Kto przyjmuje?

Przyjmujący:Dodatkowe informacje:
mgr fizjoterapii Wojciech Walczak

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

NZOZ Terapia
ul. Kłodnicka 2,
41-706 Ruda Śląska