Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do:

Terapię SI prowadzimy u dzieci po wcześniejszej diagnozie. Badanie polega na przeprowadzeniu Południowo - Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, obserwacji klinicznej dziecka, wywiadu z rodzicami. Wiele symptomów wskazujących na zaburzenia w sferze integracji sensorycznej można zauważyć już w okresie niemowlęcym i odpowiednio pomóc dziecku. Jednak najczęściej diagnozę i terapię przeprowadza się u dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prawidłowo rozwijające się procesy integracji sensorycznej są podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, koordynacji ruchowej, planowania ruchu, percepcji wzrokowej i słuchowej, mowy, czytania, pisania, liczenia, a nawet rozwoju emocjonalnego.

 • dzieci z trudnościami w uczeniu się (mają one trudności w zakresie reakcji posturalnych, funkcji oko-ruchowych, napięcia mięśniowego, schematu ciała i inne). Przejawia się to trudnościami w nauce czytania, obniżonym poziomem graficznym, wolnym tempem pisania, myleniem liter b-p, p-d, myleniem stron prawo-lewo, trudnościami w przepisywaniu z tablicy, trudności na lekcjach w-f, trudności w zajęciach typu jazda na rowerze, rolkach; w grach zespołowych i innych.
 • Oczywiście wszystkie te trudności nie muszą wystąpić u jednego dziecka równocześnie. Jeżeli mimo chęci i starań dziecko nie radzi sobie z zadaniami, które rówieśnicy potrafią, zniechęca się do dalszych prób, czuje się gorsze od kolegów. Wtórnie mogą pojawić się problemy emocjonalne.
 • dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera (jako terapia wspomagająca),
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (jako terapia wspomagająca),
 • dzieci upośledzonych umysłowo (jako terapia wspomagająca).

Ceny wizyt

terapia

100zł / 45minut

  diagnoza + opinia

  3 x 120zł + 100 zł pisemna opinia

   Terapię Integracji Sensorycznej prowadzą:

   Jak umówić się na wizytę?

   Telefoniczna rezerwacja wizyty:

   Osobista rezerwacja wizyty:

   NZOZ Terapia
   ul. Kłodnicka 2,
   41-706 Ruda Śląska