Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do:

Terapię SI prowadzimy u dzieci po wcześniejszej diagnozie. Badanie polega na przeprowadzeniu Południowo - Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, obserwacji klinicznej dziecka, wywiadu z rodzicami. Wiele symptomów wskazujących na zaburzenia w sferze integracji sensorycznej można zauważyć już w okresie niemowlęcym i odpowiednio pomóc dziecku. Jednak najczęściej diagnozę i terapię przeprowadza się u dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prawidłowo rozwijające się procesy integracji sensorycznej są podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, koordynacji ruchowej, planowania ruchu, percepcji wzrokowej i słuchowej, mowy, czytania, pisania, liczenia, a nawet rozwoju emocjonalnego.

 • dzieci z trudnościami w uczeniu się (mają one trudności w zakresie reakcji posturalnych, funkcji oko-ruchowych, napięcia mięśniowego, schematu ciała i inne). Przejawia się to trudnościami w nauce czytania, obniżonym poziomem graficznym, wolnym tempem pisania, myleniem liter b-p, p-d, myleniem stron prawo-lewo, trudnościami w przepisywaniu z tablicy, trudności na lekcjach w-f, trudności w zajęciach typu jazda na rowerze, rolkach; w grach zespołowych i innych.
 • Oczywiście wszystkie te trudności nie muszą wystąpić u jednego dziecka równocześnie. Jeżeli mimo chęci i starań dziecko nie radzi sobie z zadaniami, które rówieśnicy potrafią, zniechęca się do dalszych prób, czuje się gorsze od kolegów. Wtórnie mogą pojawić się problemy emocjonalne.
 • dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera (jako terapia wspomagająca),
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (jako terapia wspomagająca),
 • dzieci upośledzonych umysłowo (jako terapia wspomagająca).

Ceny wizyt

wizyta

75zł / 45minut

  jednorazowa dopłata za przygotowanie pisemnej diagnozy

  100zł

   Terapię Integracji Sensorycznej prowadzą:

   Przyjmujący:Dodatkowe informacje:
   certyfikowany terapeuta metody SI, fizjoterapeuta mgr EWA HAMMERczytaj więcej
   certyfikowany terapeuta metody SI, fizjoterapeuta mgr GRZEGORZ BERNATEKczytaj więcej
   certyfikowany terapeuta metody SI, fizjoterapeuta mgr ALEKSANDRA BOBULSKAczytaj więcej

   Jak umówić się na wizytę?

   Telefoniczna rezerwacja wizyty:

   Osobista rezerwacja wizyty:

   NZOZ Terapia
   ul. Kłodnicka 2,
   41-706 Ruda Śląska