Wprowadzenie

Czym są Zaburzenia SI?

 By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba uświadomić sobie czym jest sama Integracja Sensoryczna. Dziecko odbiera świat poprzez wiele zmysłów. Wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, ból, równowaga, to tylko kilka podstawowych. Receptory "zbierające" informacje o otaczającym nas świecie są zlokalizowane w wielu miejscach i informują nas między innymi o: położeniu ciała w przestrzenie, o położeniu kończyn względem reszty ciała, o stopniu zgięcia stawów, o stopniu napięcia mięśni, itd. Bodźce docierające do umysłu dziecka poprzez te zmysły muszą być na pewnym etapie łączone (integrowane). Dzięki temu odbiór otaczającej je rzeczywistości jest spójny. Przykład: dziecko, by wejść bez trudu po schodach, wykorzystuje zmysł wzroku, równowagi, stopnia napięcia mięśni, informację o położeniu kończyn.  Tylko prawidłowa integracja w mózgu bodźców płynących z tak wielu zmysłów pozwoli mu wykonać tę czynność prawidłowo, bez trudu i bez lęku. Nawet jeżeli wszystkie zmysły działają prawidłowo, to już same zaburzenia integracji bodźców płynących z tych prawidłowo działających zmysłów powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu dziecka. Dlaczego Zaburzenia Integracji Sensorycznej dają tak zróżnicowane objawy? Problemy na WF-ie, niezgrabność ruchowa, trudności szkolne, problemy z jedzeniem posiłków, to tylko kilka trudności, których przyczyną mogą być Zaburzenia SI. Odpowiedź jest prosta. Większość sytuacji życiowych wymaga odbioru świata więcej niż jednym zmysłem, co oznacza konieczność prawidłowej Integracji Sensorycznej (SI).

Diagnoza SI:

Terapię SI prowadzimy u dzieci po wcześniejszej diagnozie. Badanie polega na przeprowadzeniu Południowo - Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, obserwacji klinicznej dziecka, wywiadu z rodzicami. Wiele symptomów wskazujących na zaburzenia w sferze integracji sensorycznej można zauważyć już w okresie niemowlęcym i odpowiednio pomóc dziecku. Jednak najczęściej diagnozę i terapię przeprowadza się u dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prawidłowo rozwijające się procesy integracji sensorycznej są podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, koordynacji ruchowej, planowania ruchu, percepcji wzrokowej i słuchowej, mowy, czytania, pisania, liczenia, a nawet rozwoju emocjonalnego.

Diagnoza Zaburzeń Integracji Sensorycznej (SI) służy określeniu:

 • ~obszarów, w których występują zaburzenia
 • ~kierunku zaburzeń (nadwrażliwość, podwrażliwość)
 • ~stopnia nasilenia zaburzeń

Przebieg diagnozy

Podczas wizyt diagnostycznych terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicem, badanie, testy, które posłużą do opracowania opinii. Obszerna opinia zawiera wyniki surowe i przeliczone, interpretacje, wskazania obszarów do terapii i zalecenia dla rodziców. Najczęściej na diagnozę składają się 3/4 wizyty. Czas przygotowania opinii, to około 2 tygodnie. Odbiór diagnozy odbywa się w Rejestracji lub na krótkiej bezpłatnej konsultacji.

Ceny wizyt

Wizyta

150 zł / 60 minut

  Diagnoza + opinia

  3 x 150zł + 100 zł pisemna opinia

   Terapię Integracji Sensorycznej prowadzą:

   • mgr Klaudia Gącik - fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapeuta ręki, chwilowa przerwa w udzielaniu świadczeń
   • mgr Beata Androsz - oligofrenopedagog, terapeuta SI
   • mgr Weronika Kolarczyk - oligofrenopedagog, terapeuta SI
   • mgr Jagoda Siedlecka- fizjoterapeuta, terapeuta SI, teraputa ręki
   • mgr Angelika Kurowska- fizjoterapeuta, terapeuta SI
   • mgr Anna Śliwka-pedagog, terapeuta SI, teraputa ręki

   Jak umówić się na wizytę?

   Telefoniczna rezerwacja wizyty:

   Osobista rezerwacja wizyty:

   NZOZ Terapia
   ul. Kłodnicka 2,
   41-706 Ruda Śląska