Wprowadzenie

Skala Standfort Binet 5

To indywidualny test inteligencji, który pozwala na precyzyjne określenie zdolności intelektualnych i szeroko rozumianego funkcjonowania poznawczego u badanej osoby. 

Opis usług

Skala Standfort Binet 5

Kilka kluczowych informacji na temat tego testu:

 • Opis: SB5 jest powszechnie stosowany na świecie i ocenia inteligencję oraz zdolności poznawcze w populacji ogólnej oraz w szczególności w grupach specjalnych. Test jest odpowiedni dla osób w wieku od 2 lat do 69 lat i 11 miesięcy (w tym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną).
 • Skala pełna IQ składa się z 10 podskal, a skala skrócona z dwóch testów kierujących: Serii/Matryce oraz Słownika. SB5 opiera się na najnowszej teorii inteligencji CHC (Cattell-Horn-Carroll) i ma wysokie właściwości psychometryczne.
 • Zastosowanie:
  • Niewerbalna skala IQ: Obejmuje pięć niewerbalnych podskal, które odnoszą się do różnych czynników poznawczych. Jest używana do diagnozy osób słabosłyszących, z zaburzeniami komunikacji, autyzmem, trudnościami w nauce, poważnym uszkodzeniem mózgu oraz w przypadku afazji lub udaru.
  • Werbalna skala IQ: Składa się z pięciu werbalnych podskal, które również odnoszą się do różnych czynników. Wykorzystuje się ją w badaniach skalą pełną oraz w specjalnych przypadkach, takich jak badanie osób z osłabionym wzrokiem czy niepełnosprawnych ruchowo.

Ceny wizyt

Wizyta diagnostyczna

300zł / 120minut

  Kto przyjmuje?

  • mgr Hanna Gawonicz- psycholog

  Jak umówić się na wizytę?

  Telefoniczna rezerwacja wizyty:

  Osobista rezerwacja wizyty:

  NZOZ Terapia
  ul. Kłodnicka 2,
  41-706 Ruda Śląska