Zaburzenia mowy u dzieci

Z roku na rok rośnie liczba dzieci z wadami wymowy, czyli tzw.dyslalią. Częsty jest również opóźniony rozwój mowy orazniepłynność mówienia.

Najbardziej popularnym rodzajem dyslalii jest sygmatyzm, zwany seplenieniem. To nieprawidłowa realizacja głosek takich jak: [ s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź ].

Kolejną powszechnie spotykaną wadą jest rotacyzm, zwanyreraniem. Obejmuje niewłaściwą realizację głoski [ r ] i dotyczy głównie dzieci po piątym roku życia.
Inne zaburzenia dotyczyć mogą takich głosek jak: [ f- w, t- d, k- g, l, ch ] oraz pozostałych, zniekształcanych rzadziej. Często wady te nie wynikają z indywidualnego tempa rozwoju dziecka i wymagają prowadzenia terapii logopedycznej.

Okresy rozwoju mowy

Różne źródła podają, że dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia już w życiu płodowym.

 • Noworodek w 1 miesiącu życia płaczem sygnalizuje swoje potrzeby.
 • W 2 i 3 miesiącu życia pojawia się głużenie, niemowlę wydaje dźwięki takie jak: [ ga, aga, gha ].
 • Około 6 miesiąca dziecko zaczyna gaworzyć, powtarza ciągi sylabowe jak: [ ba- ba, ma- ma, ta- ta ]. Lepiej rozumie mowę, reaguje na ton głosu.
 • Pod koniec 1 roku życia potrafi wypowiedzieć kilka prostych słów.
 • 2 rok życia to czas burzliwego rozwoju mowy; typowa jest lawina słów. Pod koniec tego okresu maluch buduje proste, krótkie zdania.
 • Okres przedszkolny to rozwój możliwości językowych, wzbogacanie słownictwa, poznawanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.
 • Dziecko trzyletnie wymawia zwykle takie głoski jak: [ p- b, m- n, w- f, t- d, ch, ń, k- g, l ] oraz [ ś, ź, ć, dź ].
 • Dziecko czteroletnie dodatkowo potrafi wymówić tzw. głoski syczące [ s, z , c, dz ].
 • Dziecko pięcioletnie i starsze przeważnie wymawia jeszcze głoski najtrudniejsze, jak: [ sz, ż, cz, dż, r ].

Najczęstsze przyczyny wad wymowy:

 • niemowlęcy sposób połykania
 • brak pionizacji języka
 • nieprawidłowy zgryz
 • zaburzenia toru oddechowego
 • okresowe zaburzenia słuchu
 • problemy emocjonalne

TERAPIA

Nierzadko wady wymowy łączą się w późniejszym okresie życia z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Korekcja zaburzeń artykulacji jest dość prosta. Zajęcia prowadzone są na ogół w formie zabawy. Jedynym warunkiem skuteczności terapii jest systematyczny trening.
W warunkach domowych można stosować bardzo proste ćwiczenia, które rozwijają mowę dziecka i poprawiają sprawność warg, języka oraz sposób oddychania. Poniżej zamieszczono kilka przykładów zabaw.

...

...

...

...

..

MIŁEJ ZABAWY I ZAPRASZAM NA TERAPIĘ.

Ceny wizyt

Terapia logopedyczna / neurologopedyczna

85zł / 30minut

  Terapia logopedyczna / neurologopedyczna / surdologopedyczna / terapia niemoląt E. Kwaśniok

  110zł / 30minut

   Pierwszorazowa konsultacja logopedyczna / neurologopedyczna / surdologopedyczna / terapia niemowląt

   130zł

    Kinesiology taping w logopedii

    5zł /plaster / dopłata do ceny wizyty

     Wizyta logopedyczna / neurologopedyczna domowa

     cena wizyty godzinnej+10zł dojazd na terenie Rudy Śląskiej

      Kto przyjmuje?

      Przyjmujący:Dodatkowe informacje:
      logopeda, neurologopeda, surdologopeda mgr Ewa Kwaśniokczytaj więcej
      logopeda, neurologopeda mgr Weronika Syniawaczytaj więcej
      logopeda, neurologopeda mgr Aleksandra Strach- Sączewskaczytaj więcej
      logopeda mgr Anna Rymanowska - Wesołyczytaj więcej

      Jak umówić się na wizytę?

      Telefoniczna rezerwacja wizyty:

      Osobista rezerwacja wizyty:

      NZOZ Terapia
      ul. Kłodnicka 2,
      41-706 Ruda Śląska