Wprowadzenie

Czym jest terapia ręki?

Zarówno w przedszkolu, jak i szkole można zaobserwować grupę dzieci, które deklarują brak chęci rysowania, malowania, lepienia. Dzieci te wykazują również:

 • kłopoty z posługiwaniem się nożyczkami, wiązaniem sznurowadeł czy zapinaniem guzików,
 • podczas rysowania nieprawidłowo trzymają ołówek lub kredkę, nie wychodzi im kreślenie szlaczków, a następnie liter,
 • niechętnie podejmują czynności wymagające precyzyjnych ruchów dłoni czy palców,
 • mają wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • mają trudności z koordynacją obu rąk podczas zabaw manipulacyjnych,
 • nie lubią dotykać nowych i różnorodnych faktur,
 • dostarczają sobie dodatkowych wrażeń proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni, np. siadają na własnych dłoniach, bardzo mocno zaciskają ręce na przedmiotach, uderzają rękami w przedmioty o ostrych i bardzo wyraźnych fakturach,
 • nie dostosowują szybkości ruchów rąk do zadania,
 • w późniejszym wieku szkolnym dzieci te piszą nieczytelnie, nie trzymają się liniatury, co przysparza wielu problemów podczas sprawdzianów, dyktand, egzaminów.

Ogólnie rzecz ujmując dzieci te przejawiają zaburzenia grafomotoryczne. Przyczyn powyższych trudności może być wiele. Zaburzenia grafomotoryki wiążą się:

 • z nieprawidłowym napięciem mięśniowym,
 • z problemami z czuciem powierzchniowym,
 • z problemami z percepcją wzrokową,
 • z problemami z koordynacją wzrokowo-ruchową,
 • innymi problemami związanymi z ogólną posturą ciała oraz zaburzeniami rozwojowymi.

W przypadku zaobserwowania trudności związanych z zaburzeniami grafomotoryki warto zwrócić się do specjalisty, który przeprowadzi diagnozę przyczyn zaburzeń sprawności ręki, jak również opracuje przebieg oddziaływań terapeutycznych.

Terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

Opis usługi

Terapia ręki służy:

 • usprawnianiu precyzji ruchów rąk,
 • poprawie umiejętności chwytu,
 • wzmacnianie koncentracji,
 • poprawie koordynacji wzrokowo - ruchowej.

Przebieg terapii

Przed przystąpieniem do działań terapeutycznych istotna jest obserwacja i zebranie informacji na temat ogólnego funkcjonowania dziecka. Obserwowany jest sposób poruszania się, postawa ciała, napięcie mięśniowe, podejmowanie przez dziecko określonych zabaw i ćwiczeń. Wstępna diagnoza pozwala na przygotowanie indywidualnego planu terapii dla każdego dziecka. Sama terapia zaś odbywa się wedle określonego schematu - uruchamiania do pracy poszczególnych części ciała, mięśni wymagających działań korekcyjnych. 

Ceny wizyt

Wizyta

160 zł / 60minut

  Kto przyjmuje?

  • mgr Jolanta Cichecka - pedagog, terapeuta ręki
  • mgr Weronika Kolarczyk - pedagog, terapeuta ręki

  Jak umówić się na wizytę?

  Telefoniczna rezerwacja wizyty:

  Osobista rezerwacja wizyty:

  NZOZ Terapia
  ul. Kłodnicka 2,
  41-706 Ruda Śląska