ODWIEDŹ RÓWNIEŻ

DLA DZIECI:

DLA DOROSŁYCH:

Wprowadzenie

Wczesna diagnoza oraz szybko podjęte działania terapeutyczne dają szansę uzyskania lepszych rezultatów, a także stwarzają dziecku możliwość lepszego startu w nauce oraz łatwiejszego funkcjonowania w świecie społecznym. 

Jeżeli celem wizyty jest wystawienie opinii lub diagnozy, omów rodzaj i przeznaczenie dokumentu już w trakcie umawiania wizyty.

Pamiętaj jednak, by poinformować Rejestrację, przynajmniej na dzień przed terminem, o ewentualnej nieobecności, wówczas będzie można przełożyć taką opłaconą wizytę na inny termin bez dodatkowych opłat.

Opis usług

W Ośrodku:

  • badanie gotowości szkolnej
  • diagnozy psychologiczne
  • praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania,
  • praca z dzieckiem z ADHD,
  • praca z dzieckiem nieśmiałym,
  • praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne,
  • praca z dzieckiem z fobią szkolną,
  • pomoc psychologiczna dziecku, którego rodzina przeżywa sytuację kryzysową,
  • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,
  • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce.

Ceny wizyt

Porada psychologiczna 1 wizyta

100zł

Porada psychologiczna kolejne wizyty

90zł

Opinia w formie pisemnej

50zł / jednorazowa dopłata

Zaświadczenie

25zł / jednorazowa dopłata

Kto przyjmuje?

Przyjmujący:Dodatkowe informacje:
psycholog / psychoterapeuta mgr Hanna Gawoniczczytaj więcej
psycholog mgr Anna Kusyczytaj więcej
psycholog mgr Sara Nowaczykczytaj więcej

Jak umówić się na wizytę?

Telefoniczna rezerwacja wizyty:

Osobista rezerwacja wizyty:

NZOZ Terapia
ul. Kłodnicka 2,
41-706 Ruda Śląska

Close Menu