ODWIEDŹ RÓWNIEŻ

NASZ ZESPÓŁ:

Zarząd Podmiotu Leczniczego:

MGR IGOR HAMMER - kierownik NZOZ, specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, psycholog

Wykształcenie:

   1. Akademia Ekonomiczna w Katowicach - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia
   2. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - studia podyplomowe na kierunku Administracja i Zarządzanie
   3. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - magister psychologii, specjalizacja: psychologia zdrowia i rozwoju człowieka oraz psychologia kliniczno - wychowawcza dzieci i młodzieży;

Obowiązki w Ośrodku TERAPIA:

   1. nadzór merytoryczny nad Podmiotem,
   2. reprezentowanie Podmiotu na zewnątrz, w tym: współpraca z płatnikami świadczeń, kontrahentami,
   3. organizowanie pracy Podmiotu,
   4. nadzór nad jakością i dostępnością udzielanych świadczeń,
   5. planowanie zakresu i ilości udzielanych świadczeń, zatrudnienia personelu,
   6. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Podmiotu.

Kontakt:

  1. telefoniczny 505 043 805
  2. osobisty w poniedziałki, 10:00 - 13:00 (po wcześniejszym umówieniu spotkania w Rejestracji)

MGR EWA HAMMER - fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz FITS

Obowiązki w zarządzie:

   1. nadzór merytoryczny nad Podmiotem,
   2. organizowanie pracy Podmiotu,
   3. nadzór nad jakością świadczeń z zakresu Terapii Integracjii Sensorycznej
   4. planowanie zakresu i ilości udzielanych świadczeń, zatrudnienia personelu
   5. ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Podmiotu.

Kierownik Podmiotu Leczniczego:

LEK. MED. ALEKSANDER KNAPIK - lekarz specjalista ortopeda-traumatolog oraz specjalista medycyny sportowej

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 2. Przedstawiciel Śląskiej Izby Lekarskiej.
 3. Delegat na Zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej.
 4. Konsultant krajowy z zakresu zastosowania światła spolaryzowanego polichromatycznego BIOPTRON (ZEPTER).

Poradnia Chirurgi Urazowo - Ortopedycznej:

LEK. MED. ALEKSANDER KNAPIK - lekarz specjalista ortopeda-traumatolog oraz specjalista medycyny sportowej

 1. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 2. Przedstawiciel Śląskiej Izby Lekarskiej.
 3. Delegat na Zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej.
 4. Konsultant krajowy z zakresu zastosowania światła spolaryzowanego polichromatycznego BIOPTRON (ZEPTER).

Poradnia Rehabilitacyjna i Gabinet Fizjoterapii:

LEK. MED. ALEKSANDER KNAPIK - lekarz specjalista ortopeda-traumatolog oraz specjalista medycyny sportowej

MGR EWA HAMMER - fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz FITS

Wykształcenie:

   1. Śląska Akademia Medyczna - kierunek fizjoterapia, tytuł magister fizjoterapii;
   2. Akademia Wychowania Fizycznego- Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

Ukończone kursy:

   1. Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Katowice, 2013;
   2. Dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Warszawa, 2008;
   3. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego. Stopnie: A,B,C,D,E. Tychy, Poznań, 2008-2010;
   4. Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji Sling Exercise Therapy (S-E-T) z wykorzystaniem TerapiMaster. Poziom 1, Tychy, 2007;
   5. Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych. Kurs podstawowy i doskonalący. Wrocław, 2005;

Warsztaty, szkolenia:

   1. "Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu." Gliwice, 2006;
   2. "Pilates podstawy." Kraków, 2007.
   3. „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”- konferencja naukowo- szkoleniowa. Katowice, 2012.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,

MGR PIOTR WESOŁY - fizjoterapeuta, terapeuta McKenzie

Wykształcenie:

   1. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, na Wydziale Wychowania Fizycznego, Kierunek: Fizjoterapia.
   2. I Studium Medyczne w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia.

Ukończone kursy:

   1. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego. Stopnie A,B,C,D,E. Ozimek, Poznań; 2005-2008
   2. Kinesiotaping. Przeprowadzony przez Kinesio Taping Asseciation,
   3. Kurs Instruktora Masażu. Przeprowadzony przez Instytut Edukacji i Kształcenia Zawodowego Katowice,
   4. Kurs doskonalący masażu II Stopnia. Przeprowadzony przez Centrum Przygotowań Kadr i Doradztwa _Oświata_. Masaż segmentarny, łącznotkankowy, okostnowy, centryfugalny, drenaż limfatyczny, refleksologia, podstawy terapii manualnej. Katowice, 2001

Seminaria, konferencje, kongresy:

   1. Seminarium z Kinezyterapii z elementami ćwiczeń terapii manualnej, Greenmana, McKenziego, Maitlanda.
   2. Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Interdyscyplinarny kongres naukowy. Warszawa, 2007
   3. Diagnostyka i terapia w schorzeniach ścięgien. Międzynarodowa konferencja, Kraków, 2007

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • kinezyterapię Metodą McKenziego

MGR GRZEGORZ BERNATEK - fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz NDT Bobath

Wykształcenie:

   1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Studia podyplomowe - Przygotowanie pedagogiczne,
   2. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Kierunek - fizjoterapia (magister),
   3. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Kierunek - fizjoterapia (licencjat),
   4. Policealna Szkoła Promocji Zdrowia Publicznego SOP im. A. Ciołkosza w Krakowie Kierunek - fizjoterapia (technik).

Ukończone kursy:

   1. Neurorozwojowa terapia dzieci według koncepcji NDT Bobath (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja EBTA), Słowacja, 2011;
   2. Dwustopniowy kurs z zakresu ” Diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii zaburzeń integracji sensorycznej” (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja SII) Bielsko-Biała, Warszawa, 2009-2011;
   3. Kurs podstawowy koncepcji PNF (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja IPNFA), Kraków, 2011;
   4. „Elyth S Kinesiotaping”, Kraków, 2010;
   5. Funkcjonalna Terapia Manualna według Briana Mulligana moduł A i B (Międzynarodowy certyfikat, akredytacja MCTA), Kraków, 2010;
   6. Kurs masażu leczniczego Io oraz IIo ” Bio-Relax”, Kraków, 2005.

Warsztaty, szkolenia:

   1. „Asymetria posturalna dzieci i niemowląt” Warsztaty praktyczne dla terapeutów NDT Bobath, Warszawa, 2011;
   2. Udział w zorganizowanych przez Stowarzyszenie Galicyjska Szkoła Zdrowia „ Magisterskich Lekcjach Zdrowia”, Kraków, 2006;
   3. „Holistyczna opieka paliatywna w zaawansowanej chorobie nowotworowej”, Warszawa, 2004.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,
  • terapię neurorozwojową niemowląt i dzieci według koncepcji NDT Bobath.

MGR ŁUKASZ MAJ - fizjoterapeuta, osteopata, terapeuta manualny

Wykształcenie:

   1. Flanders International College of Osteopethy- 5 letnie studia podyplomowe, 2010 - 2015;
   2. University College Birmingham, UK- Erasmum Program "Sports Therapy", 2007 - 2008;
   3. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, 2002 - 2008;

Ukończone kursy:

   1. Współczesne Metody Diagnozowania i Leczenia Tkanek Miękkich 2011
   2. Metoda Pilates w Rehabilitacji, 2010;
   3. Performance Stability (centrum stabilizacji) – analiza ruchu (50 testów o niskim i wysokim progu rekrutacji mięśni), korekcja, rehabilitacja, prewencja, optymalizacja, 2009;
   4. Badanie i Fizjoterapia w uszkodzeniach stawu kolanowego, 2009;
   5. Metoda dr Ackermann`a, 2009;
   6. Kinesiotaping z Elementami Terapii manualnej oraz w urazach sportowych i innych
   7. Metoda McKenzie (A,B,C,D,E) 2011
   8. Koncept pracy metodą B. Mulligan`a (A,B) 2010
   9. Roczny Kurs Masażu- klasyczny, segmentarny, chiński, izometryczny, sportowy, refleksoterapia, drenaż limfatyczny 2008
   10. Wybrane "Miękkie" Techniki Manualne w Terapii Zaburzeń Czynnościowych Kręgosłupa i St. Obwodowych 2007

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

   • rehabilitację ortopedyczną,
   • plastrowanie dynamiczne - Kinesiology taping
   • terapię manualną

MGR ALEKSANDRA BOBULSKA - fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz PNF

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, studia podyplomowe: Fizjoterapia w Onkologii z Elementami Psychoonkologii
   2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek Fizjoterapia (magister)
   3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek Fizjoterapia (licencjat)

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. kurs terapii Integracji Sensorycznej drugiego stopnia, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Gdańsk 2015
   2. kurs terapii Integracji Sensorycznej pierwszego stopnia: Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Gdańsk 2015
   3. kurs „Neurologia Dziecięca”, BMK, Wrocław 2015
   4. warsztaty „Zaopatrzenie ortotyczne kończyn dolnych- funkcja i rola w procesie leczenia” Tarnowskie Góry 2015
   5. szkolenie „ICF- to się opłaca”, Zebrzydowice 2014
   6. kurs „Fizjoterapia Dziecka Ryzyka” Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2014
   7. kurs rozwijający koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), International PNF Association, Kurs uznany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Warszawa 2014
   8. kurs podstawowy koncepcji PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), International PNF Association, kurs uznany przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii, Kraków 2013
   9. kurs „Diagnostyka i Nowoczesne Metody Usrawniania Stawu Kolanowego” moduł I i II, Chorzów 2012
   10. kurs „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów THERA- BAND”, Katowice 2012
   11. kurs podstawowy Kinesiology Taping, Sosnowiec 2011
   12. kurs drenażu limfatycznego, Akademia Sztuki Masażu Menos, Katowice 2012
   13. kurs masażu klasycznego, Akademia Sztuki Masażu Menos, Katowice 2010
   14. kurs masażu gorącymi kamieniami, Akademia Sztuki Masażu Menos, Katowice 2015

Konferencje naukowe

  1. „Kompleksowa stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami funkcji Ośrodkowego Układu Nerwowego- terapia neurorozwojowa we współczesnej praktyce klinicznej”, warsztaty praktyczne: „Wykorzystanie najnowszej technologii w fizjoterapii dziecka na poziomie V w skali GMFCS (innowalk, NF walker, ortotyka funkcjonalna, proroboot) – demonstracja pracy z dzieckiem”, Katowice 2015

MGR SABINA TOMALA - fizjoterapeuta

Wykształcenie:

   1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, kierunek: Fizjoterapia 2012
   2. Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie , kierunek: Fizjoterapia 2010

Ukończone kursy:

   1. Kurs masażu gorącymi kamieniami, Katowice 2013
   2. Kurs masażu bańkami chińskimi, Katowice 2012;
   3. Diagnostyka i nowoczesne metody usprawniania stawu kolanowego- I i II moduł szkolenia, Chorzów 2011/2012;
   4. Kinezjotaping- kurs podstawowy z rozszerzonym, Katowice 2012;
   5. Kurs Thera-Band- ćwiczenia oporowe i równoważne zastosowaniem taśmy i piłek Thera-Band, Chorzów 2010;

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • masaż klasyczny,
  • plastrowanie dynamiczne - Kinesiology taping
  • zabiegi fizykoterapeutyczne,

MGR ALEKSANDRA GRZONDZIEL - fizjoterapeuta

Wykształcenie:

   1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: fizjoterapia, magister, 2014.
   2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ,kierunek : fizjoterapia, licencjat ,2010.
   3. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu , kierunek: fizjoterapia, technik fizjoterapii, 2007.

Ukończone kursy:

  1. Kurs Kinezjotaping ,Katowice 2017
  2. Kurs masażu stopień podstawowy i zaawansowany (masaż klasyczny profil rozszerzony ,masaż segmentarny, drenaż limfatyczny, podstawy rehabilitacji),Katowice,2007.

LIC. BŁAŻEJ BOBULSKI - fizjoterapeuta

Wykształcenie:

 1. Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu – licencjat 2009

Ukończone kursy i szkolenia:

 1. Kinesiology Taping -plastrowanie dynamiczne, Katowice, 2010

 2. EEG Biofeedback, Radziońków, 2010

 3. IBITA NDT Bobath dla dorosłych - badanie i terapia dorosłych pacjentów z problemami neurologicznymi,  Kraków, 2012

 4. Fascial Dystraktion Model wg Franka Typaldosa, Wrocław, 2014

 5. FDM Taping, Wrocław, 2015

 6. Trening siłowy w fizjoterapii, Wrocław, 2014

 7. Igłoterapia wg Składowskiego, Spała, 2016

 8. Pinopresura wg Składowskiego, Spała, 2017

Konferencje naukowe:

 1. FDM Congress, Katowice, 2016

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

 • rehabilitację neurologiczną
 • rehabilitację sportową
 • terapię manualną
 • kinesiotaping

TECH. MAGDALENA GALWAS - masażysta

Wykształcenie:

   1. Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 im. Zofii Szlenkierówny w Katowicach, kierunek: technik masażysta.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • masaż klasyczny,
  • masaż limfatyczny,
  • masaż sportowy,
  • masaż izometryczny,
  • masaż kosmetyczny,
  • metody masażu w zależności od schorzenia oraz stanu pacjenta.

TECH. MATEUSZ PIETRYSZEK - masażysta

opis 

Poradnia Wad Postawy:

LEK. MED. ALEKSANDER KNAPIK - lekarz specjalista ortopeda-traumatolog oraz specjalista medycyny sportowej

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
 • Przedstawiciel Śląskiej Izby Lekarskiej.
 • Delegat na Zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej.
 • Konsultant krajowy z zakresu zastosowania światła spolaryzowanego polichromatycznego BIOPTRON (ZEPTER).

MGR EWA HAMMER - fizjoterapeuta, terapeuta SI oraz FITS

Wykształcenie:

   1. Śląska Akademia Medyczna - kierunek fizjoterapia, tytuł magister fizjoterapii;
   2. Akademia Wychowania Fizycznego- Studia Podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego.

Ukończone kursy:

   1. Sensomotoryczna Terapia Widzenia. Katowice, 2013;
   2. Dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej. Warszawa, 2008;
   3. Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego. Stopnie: A,B,C,D,E. Tychy, Poznań, 2008-2010;
   4. Teoretyczne i praktyczne aspekty koncepcji Sling Exercise Therapy (S-E-T) z wykorzystaniem TerapiMaster. Poziom 1, Tychy, 2007;
   5. Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem elementów znanych metod terapeutycznych. Kurs podstawowy i doskonalący. Wrocław, 2005;

Warsztaty, szkolenia:

   1. "Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu." Gliwice, 2006;
   2. "Pilates podstawy." Kraków, 2007.
   3. „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”- konferencja naukowo- szkoleniowa. Katowice, 2012.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej,

MGR ALEKSANDRA GRZONDZIEL - fizjoterapeuta

Wykształcenie:

   1. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek: fizjoterapia, magister, 2014.
   2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu ,kierunek : fizjoterapia, licencjat ,2010.
   3. Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu , kierunek: fizjoterapia, technik fizjoterapii, 2007.

Ukończone kursy:

  1. Kurs Kinezjotaping ,Katowice 2017
  2. Kurs masażu stopień podstawowy i zaawansowany (masaż klasyczny profil rozszerzony ,masaż segmentarny, drenaż limfatyczny, podstawy rehabilitacji),Katowice,2007.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

LEK. MED. PIOTR MAKSIS - lekarz specjalista psychiatra

Wykształcenie:

 1. Śląska Akademia Medyczna - kierunek lekarski, specjalizacja - psychiatria;

 2. Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Psychoterapii UJ CM - czteroletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii klinicznej.

Z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zarówno w ambulatorium, jak również oddziałach szpitalnych ( klinicznym oraz rejonowych).

MGR HANNA GAWONICZ – psycholog dziecięcy, neuroterapeuta, terapeuta rodzin

Wykształcenie:

   1. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Śląskim: magister socjologii oraz magister psychologii (specjalizacja psychologia zdrowia).

Ukończone kursy:

   1. Szkolenie Podyplomowe (300 godzin) "Systemowa terapia rodziny" - organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii oraz atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
   2. Kurs I stopnia EEG - Biofeedback organizowanego przez Międzynarodową Akademię Wieku Rozwojowego w Monachium, Instytut EEG Biofeedback w Pradze, Centrum Zdrowia Psychicznego w Jeseniku oraz Fundację "Promyk Słońca" w Warszawie.

Seminaria:

   1. Naukowe Seminarium Poradoznawcze - Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu.

Posiada 7 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą zarówno w pracy diagnostycznej, jak i terapeutycznej.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • Trening EEGBIOFEEDBACK dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

MGR ELŻBIETA KUŚ – pedagog, neuroterapeuta, tyflopedagog

Przerwa w udzielaniu świadczeń

Wykształcenie:

   1. Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - mgr Pedagogiki, specjalizacja: pedagogika zdrowia i rozwoju człowieka.
   2. Instytut EEGBIOFEEDBACK w Warszawie - neuroterapeuta.
   3. Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna - studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki.

Posiada 8 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, zarówno terapeutycznej jak i diagnostycznej.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • Trening EEGBIOFEEDBACK dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

MGR SARA NOWACZYK - psycholog

Wykształcenie:

   1. Studia Psychologiczne na Uniwersytecie Śląskim- magister psychologii - specjalizacja Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży.

Ukończone kursy:

   1. Szkolenie Podyplomowe "Systemowa terapia rodziny" - organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii oraz atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
   2. Szkolenie „Terapia i rehabilitacja w psychiatrii” organizowane przez Śląskie Stowarzyszenie „Ad Vitam Dignam” w Szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach

Posiada uprawnienia pedagogiczne nadane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz 8 - letnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz młodzieżą w zakresie diagnozy i terapii.

DR MARCIN BUCZYŃSKI – pedagog, wykładowca, neuroterapeuta

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Śląski: ukończone studia trzeciego stopnia z zakresu filologii polskiej.
   2. 2002: mgr filologii polskiej.
   3. 2008: dr nauk humanistycznych.

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. 2010: trener mnemotechnik, trener szybkiego czytania,
   2. 2013: szkolenie z zakresu zastosowania światła spolaryzowanego w urządzeniu Bioptron,
   3. 2015: kurs EEG Biofeedback,
   4. 2016/2017 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczną.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi od roku 2002F

Poradnia Logopedyczna:

MGR DARIA MICHOŃ-ZGOLIK – logopeda, neurologopeda

Wykształcenie:

   1. Uniwersytet Śląski, wydział pedagogiki i psychologii, kierunek pedagogika, 2005
   2. Medyczne Studium Zawodowe : terapia zajęciowa 2003-2005
   3. Studia podyplomowe: logopedia, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu 2005-2007
   4. Studia podyplomowe: neurologopedia, Uniwersytet Śląski w Katowicach , Wydział Filologii 2013-2014

Ukończone kursy i szkolenia:

   1. Kinezjotaping w logopedii, 2016
   2. Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z dysfunkcją pasażu pokarmowego oraz symptomatologią dysfagii – moduł I i II, 2015-2016
   3. Terapia PNF w dysfunkcjach wewnętrzno i zewnętrzno oralnych. Terapia ręce na pacjencie, 2016
   4. Manipulacje ustano – twarzowe – ćwiczenia usprawniające narząd mowy, 2015
   5. Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych, 2015
   6. Szkolenie – Wczesna diagnostyka i terapia neurologopedyczna dzieci z dyskraniami. Katowice UŚ, marzec 2014
   7. Szkolenie – Terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Katowice WIR, marzec 2014
   8. Konferencja szkoleniowa – Wczesna diagnoza i terapia autyzmu i zespołu Aspergera. EDULOGMED Jastrzębie Zdrój, październik 2013.
   9. Warsztaty – Budowanie systemu językowego dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i alalią. OmegaStageSystems Kraków, maj 2013.
   10. Warsztaty – Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy. CITTRFUŚ Katowice, maj 2013.
   11. Konferencje logopedyczne w latach 2012 - 2013
   12. Fizjologiczna metoda terapii zaburzeń ustnej fazy połykania i oddychania w dyslalii obwodowej funkcjonalnej. Centrum szkoleniowe „Atena”, styczeń 2013.
   13. Warsztaty - Nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną. Wydawnictwo WIR, listopad 2012.
   14. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu. Centrum Rozwoju i Terapii „Ratio”, październik 2012.
   15. Dyslalia ankyloglosyjna. Centrum szkoleniowe „Atena”, kwiecień 2012.
   16. Szkolenie organizowane przez Międzynarodowy Instytut Kinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów – „Integracja odruchów twarzy wg metody dr Świetlany Masgutowej”, techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami w rozwoju motoryki i mowy, maj 2007.
   17. Logopedyczne warsztaty naukowo – szkoleniowe: Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną stopień I i II, luty 2008.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • indywidualną terapię logopedyczną dzieci i dorosłych

MGR WERONIKA SYNIAWA – logopeda, pedagog

Wykształcenie:

   1. Studia I stopnia – Filologia polska specjalność nauczycielska i Logopedia na Uniwersytecie Opolskim;
   2. Studia II stopnia – Filologia polska specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Opolskim;
   3. Podyplomowe Studia – Logopedia na Uniwersytecie Opolskim.
   4. Podyplomowe Studia – Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • indywidualną terapię logopedyczną dzieci i dorosłych

MGR ANETA FURTAK – logopeda, pedagog

Wykształcenie:

 1. Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Edukacja Przedszkolna.
 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia magisterskie na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna.
 3. Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • indywidualną terapię logopedyczną dzieci i dorosłych.

MGR ALEKSANDRA STRACH-SĄCZEWSKA – logopeda, neurologopeda

Wykształcenie:

 1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność neurologopedia, 2017-2018

 2. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, specjalność logopedia, 2015-2017

 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach, studia doktoranckie, Katedra i Klinika Neurologii, 2016-obecnie

 4. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski w Katowicach, kierunek neurobiologia, 2013-2015

 5. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, kierunek ratownictwo medyczne, 2010-2013

 6. Autorka i współautorka artykułów naukowych wydanych w czasopiśmie ,,Logopedia Silesiana" w tomie 5 (2016):

  • Nawracające porażenie nerwu twarzowego w przebiegu Zespołu Melkerssona Rosenthala – studium przypadku

  • Postać rzutowo-remisyjna stwardnienia rozsianego o ostrym przebiegu klinicznym – opis przypadku

  • Syndrom obcej ręki jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu – opis przypadku.

W ośrodku TERAPIA prowadzi:

  • indywidualną terapię logopedyczną i neurologopedyczną dzieci
   oraz dorosłych.

Poradnia Dietetyczna:

MGR MONIKA MACIOSZEK – dietetyk, psychodietetyk

 
Close Menu