NZOZ terapia

Tel: 32 726 52 43
 • SI
 • psycholog
 • dietetyk

    NZOZ Terapia

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

integracja sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej skierowana jest do:

 1. dzieci z trudnościami w uczeniu się (mają one trudności w zakresie reakcji posturalnych, funkcji oko-ruchowych, napięcia mięśniowego, schematu ciała i inne). Przejawia się to trudnościami w nauce czytania, obniżonym poziomem graficznym, wolnym tempem pisania, myleniem liter b-p, p-d, myleniem stron prawo-lewo, trudnościami w przepisywaniu z tablicy, trudności na lekcjach w-f, trudności w zajęciach typu jazda na rowerze, rolkach; w grach zespołowych i innych.
 2. Oczywiście wszystkie te trudności nie muszą wystąpić u jednego dziecka równocześnie. Jeżeli mimo chęci i starań dziecko nie radzi sobie z zadaniami, które rówieśnicy potrafią, zniechęca się do dalszych prób, czuje się gorsze od kolegów. Wtórnie mogą pojawić się problemy emocjonalne.
 3. dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera (jako terapia wspomagająca),
 4. dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (jako terapia wspomagająca),
 5. dzieci upośledzonych umysłowo (jako terapia wspomagająca).

Terapię SI prowadzimy u dzieci po wcześniejszej diagnozie. Badanie polega na przeprowadzeniu Południowo - Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, obserwacji klinicznej dziecka, wywiadu z rodzicami. Wiele symptomów wskazujących na zaburzenia w sferze integracji sensorycznej można zauważyć już w okresie niemowlęcym i odpowiednio pomóc dziecku. Jednak najczęściej diagnozę i terapię przeprowadza się u dzieci w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prawidłowo rozwijające się procesy integracji sensorycznej są podstawą do prawidłowego rozwoju ruchowego, koordynacji ruchowej, planowania ruchu, percepcji wzrokowej i słuchowej, mowy, czytania, pisania, liczenia, a nawet rozwoju emocjonalnego.

Terapię Integracji Sensorycznej prowadza:

 • certyfikowany terapeuta metody SI, fizjoterapeuta mgr Ewa Hammer
 • certyfikowany terapeuta metody SI, fizjoterapeuta mgr Roma Sosnowska
 • certyfikowany terapeuta metody SI, fizjoterapeuta mgr Grzegorz Bernatek
 • certyfikowany terapeuta metody SI, fizjoterapeuta mgr Aleksandra Bobulska

czytaj o prowadzących

Cennik:

 • wizyta (60minut) - 80 zł
 • jednorazowa dopłata za przygotowanie pisemnej diagnozy - 50 zł
 • jednorazowa dopłata za przygotowanie pisemnej rediagnozy - 20 zł

 

Jak umówić się na wizytę?
Telefonicznie lub osobiście zobacz szczegóły