NZOZ terapia

Tel: 32 726 52 43
 • rodzina
 • terapia manualna

    NZOZ Terapia

Struktura organizacyjna placówki

 1. Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

 2. Poradnia wad postawy

 3. Gabinet fizjoterapii:

  • Pracownia fizjoterapii
  • Pracownia fizjoterapii dla dzieci
  • Pracownia kinezyterapii
  • Pracownia kinezyterapii dla dzieci
  • Pracownia fizykoterapii
  • Pracownia fizykoterapii dla dzieci
  • Pracownia masażu leczniczego
  • Pracownia masażu leczniczego dla dzieci
  • Pracownia integracji sensorycznej
 4. Poradnia psychologiczna:

  • Gabinet psychologiczny
  • Pracownia EEG Biofeedback
 5. Poradnia psychologiczna dla dzieci:

  • Gabinet psychologiczny dla dzieci
  • Pracownia EEG Biofeedback
 6. Poradnia logopedyczna

 7. Poradnia logopedyczna dla dzieci

 8. Poradnia dietetyczna

 9. Poradnia dietetyczna dla dzieci