NZOZ terapia

Tel: 32 726 52 43
 • SI
 • psycholog
 • dietetyk

    NZOZ Terapia

Psycholog

dla dzieci

 

W Ośrodku:

 • praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania,
 • praca z dzieckiem z ADHD,
 • praca z dzieckiem nieśmiałym,
 • praca z dzieckiem przejawiającym zachowania agresywne,
 • praca z dzieckiem z fobią szkolną,
 • pomoc psychologiczna dziecku, którego rodzina przeżywa sytuację kryzysową,
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,
 • ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce,

Wczesna diagnoza oraz szybko podjęte działania terapeutyczne dają szansę uzyskania lepszych rezultatów, a także stwarzają dziecku możliwość lepszego startu w nauce oraz łatwiejszego funkcjonowania w świecie społecznym.

Jeżeli celem wizyty jest wystawienie opinii lub diagnozy, omów rodzaj i przeznaczenie dokumentu już w trakcie umawiania wizyty.

Cena wizyty:

 • Porada psychologiczna - 80zł (jeżeli płatność w dniu wizyty)
 • Porada psychologiczna diagnostyczna - 80zł
 • Jednorazowa dopłata za opinię w formie pisemnej - 40zł
 • Jednorazowa dopłata za zaświadczenie - 20zł

 

Pamiętaj jednak, by poinformować Rejestrację, przynajmniej na dzień przed terminem, o ewentualnej nieobecności, wówczas będzie można przełożyć taką opłaconą wizytę na inny termin bez dodatkowych opłat.

Kto przyjmuje? 

 

Jak umówić się na wizytę?
Telefonicznie lub osobiście zobacz szczegóły