NZOZ terapia

Tel: 32 726 52 43
 • rodzina
 • terapia manualna

    NZOZ Terapia

Pracownia EEG Biofeedback

EEG Biofeedback

dla dorosłych

EEG Biofeedback (Neurofeedback) - jest metodą usprawniania pracy mózgu, a szczególnie tych obszarów, które odpowiadają za koncentrację uwagi i pamięć krótkotrwałą. Metoda ta zalecana jest, więc zwłaszcza osobom, które obserwują u siebie trudności w tych obszarach swojego funkcjonowania, bądź chcą u siebie wypracować większe zdolności w tych obszarach.

 

 1. Metoda EEG Biofeedback zalecana jest w pierwszej kolejności osobom, u których występują:
  • kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy;
  • nadmierny stres;
  • zaburzenia koncentracji uwagi;
  • STRES, stany lęku, stany paniki;
  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
  • zaburzenia snu;
  • depresja;
  • uzależnienia;
  • przewlekłe bóle głowy, migreny;
  • zaburzenia przyjmowania pokarmów;
  • dolegliwości menopauzy;
  • przewlekłe zmęczenie;
  • zaburzenia pamięci;
  • zaburzenia ruchu;
  • trema, napięcie wewnętrzne, niska samoocena;
  • tiki.
 2. Trening EEG Biofeedback stanowi pomoc w rehabilitacji osób po urazie czaszki lub udarze mózgu.
 3. Metoda ta jest również użytecznym narzędziem poprawy sprawności mózgu dla osób, które chcą:
  • obniżyć stres,
  • poprawić kondycję umysłową i fizyczną,
  • poprawić i przedłużyć koncentrację uwagi.
  • sesja - 65zł

 

Cena:

 • pierwsza wizyta (60minut) 80zł
 • kolejne sesja (45minut) - 65zł

 

Kto przyjmuje?

 

Jak umówić się na wizytę?

Telefonicznie lub osobiście zobacz szczegóły


 

O metodzie

Biofeedback- biologiczne sprzężenie zwrotne, czyli dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej ("feedback") o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez odpowiednie urządzenie, np. pomiarowy system komputerowy.

Metoda ta wykorzystywana jest między innymi w psychologii, w medycynie, ale także w sporcie czy biznesie. Proponowana jest zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych chcących poprawić umiejętność koncentracji uwagi, zapamiętywania, kodowania, relaksacji, itp.

Jest to metoda terapii polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp.

Informacje przekazywane są w formie:

 • wizualnej - np. podczas pogłębiania koncentracji na ekranie monitora powiększa się piłka lub samolot leci wyżej, w chwilach rozproszenia piłka znika, natomiast samolot obniża lot;
 • akustycznej - przyjemny dźwięk przy "sukcesie", nieprzyjemny przy "porażce".

Biofeedback nie jest alternatywną formą terapii w stosunku do farmakoterapii. W niektórych schorzeniach ją zastępuje, w innych uzupełnia. Przewagą biofeedbacku jest to, że jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Motorem skuteczności terapii jest silna wola i motywacja pacjenta. I właśnie ten czynnik podkreślają terapeuci: poczucie odpowiedzialności pacjenta za wynik własnego leczenia.

Trening EEG Biofeedback usprawnia funkcje mózgu takie jak:

 • koncentracja uwagi,
 • opanowanie emocji,
 • relaks,
 • usprawnienie procesów myślowych i szybka nauka,
 • pamięć,
 • twórczość,
 • sen.